“Ao alumnado sorpréndelle que grandes empresas sexan familiares”

“Ao alumnado sorpréndelle que grandes empresas sexan familiares”

Elena Rivo, codirectora da Cátedra de Empresa Familiar da Universidade de Vigo, sinala que unha das funcións principais das cátedras é dar a coñecer aos alumnos que o carácter familiar é independente do tamaño dunha empresa e que depende de varios factores como a propiedade ou a xestión, así como das características diferenciadoras propias das compañías familiares. Explica que a pandemia vén de poñer en valor a implicación das familias empresarias no camiño da resolución da crise

As universidades tiveron que adaptarse en tempo récord ao impacto da crise do coronavirus. A Cátedra de Empresa Familiar da Universidade de Vigo vén de realizar moitas actividades de forma online. Como foi a experiencia?

A Cátedra tiña previsto organizar un workshop sobre sostibilidade, involucrando tanto a empresarios como académicos de forma presencial. Decidiu organizarse online no canto de anular a actividade. O resultado creo que foi positivo. Ao ser virtual, foi más fácil axustar axendas de poñentes.

Reconfigurado a organización, programáronse dous workshops. O primeiro contando coa colaboración de Agroamb (Lugo) e Grupo Cuevas  (Ourense). No segundo workshop contamos coa participación das empresas Finsa e Hijos de Rivera. Todas expuxeron brevemente a súa historia empresarial, centrándose posteriormente en amosar as súas actividades vencelladas á economía circular.

Ao ser virtual puideron conectarse tanto alumnos da Universidade de Vigo, da Universidade da Coruña (grazas á colaboración de Berta Rivera, directora da cátedra da Coruña), así como empresarios interesados. Ademais, as sesións foron gravadas e publicadas na páxina web das cátedras quedando a disposición de todo o mundo. Evidentemente, botamos en falta poder organizar visitas a empresas que resultan moi enriquecedoras para o alumnado pero, en todo caso, o resultado foi moi positivo.

Que idea adoita ter o alumnado sobre o papel das empresas familiares antes de completar a súa formación na cátedra?

Asocian empresa familiar con pequena empresa. Explícaselles que o carácter familiar depende de quen ostenta a propiedade e o control da xestión da empresa, con independencia do tamaño. Sorpréndelles que empresas como Inditex, Hijos de Rivera, etc., sexan empresas familiares. Precisamente unha das funcións principais das cátedras é dar a coñecer este feito, así como as características diferenciadoras das empresas familiares. Colaborar, en certa medida, a poñer en valor a figura do empresario ou empresaria familiar, a súa contribución ao emprego e á economía e a súa responsabilidade social cara o seu entorno máis achegado.

Cre que é máis importante agora que antes ensinar sobre a importancia da empresa familiar en Galicia?

Tras a pandemia púxose en valor a colaboración das familias empresarias na resolución e na forma de paliar moitas consecuencias da crise xerada. Creo que se valorizou o concepto do empresariado. Esta percepción debería manterse no tempo, seguir amosando o risco no que incorren as familias empresarias coa súa actividade, así como a súa contribución filantrópica ao seu entorno máis próximo. Neste sentido, as actividades de achega do empresariado da Asociación Galega da Empresa Familiar aos colexios e á Universidade a través das cátedras é moi importante.

Ademais de ser co-directora da cátedra da UVigo, vostede forma parte dunha empresa familiar de referencia en Galicia como é Aceites Abril. Como foron estes meses desde o primeiro impacto da pandemia?

O sector agroalimentario atópase entre os menos impactados pola pandemia. É ilustrativo que fose o único sector que non viu minguar as súas exportacións mes a mes desde marzo de 2020. Non obstante, viuse seriamente prexudicada a canle HORECA, co peche de toda a hostalaría, o que afectou moito a empresas involucradas nesta canle. No caso de Aceites Abril, aproveitouse para facer labores de mantemento, para analizar posibles melloras e reforzar aínda máis a internacionalización da empresa, logrando o mantemento do emprego durante estes complicados meses. Tamén se intensificaron as axudas a diversas organizacións para paliar os efectos da pandemia.

Tras o impacto da pandemia, como ve o futuro das empresas familiares en Galicia a curto, medio e longo prazo?

As empresas familiares de varias xeracoóns xa viviron diversas etapas de crise. Moitos comentan que convivir coa crise é algo natural. A cultura do esforzo e a visión de futuro lévannas a seguir loitando pola súa supervivencia sen desánimo. En función do sector, algunhas sairán antes (ámbito agroalimentario), outras veranse mesmo máis reforzadas (ámbito biotecnolóxico) e outras terán que reestruturar as súas actividades, como as do ámbito téxtil.