Cátedra USC

Docencia

CURSO DE PERFECCIONAMENTO NA XESTIÓN PATRIMONIAL DA EMPRESA FAMILIAR 2021-2022

Os principais obxectivos do curso son: 1) Relativos á caracterización da empresa familiar: coñecer as características das empresas familiares (problemas, conflitos, etc.); as diferentes estruturas societarias, os protocolos familiares e a xestión da sucesión na empresa; e os principios de responsabilidade social empresarial (RSE) e de bo goberno. 2) Relativos á xestión patrimonial: saber deseñar unha estratexia financeira para a xestión do patrimonio das empresas familiares; coñecer as diferentes alternativas de investimento –renda fixa, variable, derivados, estruturados, commodities, criptoactivos, fondos de investimento, etc.–; saber deseñar unha carteira dado un determinado perfil de risco; coñecer os métodos de valoración de empresas e aplicalos á valoración dunha empresa familiar; coñecer as particularidades da fiscalidade nas empresas familiares; e saber como implementar un sistema de xestión de riscos na empresa familiar.

Organización
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Luis Otero

Director

Celia Penabad

Subdirectora