Cátedra UDC

Docencia

XESTIÓN DA EMPRESA FAMILIAR - Máster en Administración e Dirección de Empresas (MBA)

O obxectivo central da materia é a análise da problemática da empresa familiar, facendo especial fincapé nos principais aspectos que impliquen a mellora competitiva da compañía.

ECONOMÍA E XESTIÓN DA EMPRESA FAMILIAR - Grao de Ciencias Empresariais

A materia consiste en proporcionar coñecementos teórico-prácticos sobre as características das empresas familiares desde un punto de vista económico, empresarial e xurídico.

Organización
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

María Berta Rivera

Directora

Bruno Casal

Coordinador de programas