Cátedra UVIGO

Docencia

CURSO COMPLEMENTARIO

Estúdase a relevancia e singularidade das empresas familiares, a súa complexidade e os diferentes roles de grupos de interés, pasando a analizar cuestións específicas das empresas familiares.

SEMINARIO TFG

O Seminario de Traballos de Fin de Grao integra unha serie de proxectos desenvoltos por alumnos de Administración e Dirección de Empresas da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo.

Organización

COMITÉ DE SEGUIMENTO

Antonio Abril
Inditex

Juan F. Corona
Instituto de Empresa Familiar

Santiago Lago Peñas
Universidade de Vigo

Elena Rivo López
Universidade de Vigo

Víctor Nogueira
Asociación Galega da Empresa Familiar

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Pendiente de nombramientos.

Elena Rivo López

Co-directora

EQUIPO EDITOR DOCUMENTOS DE TRABALLO

Santiago Lago Peñas

Universidade de Vigo

Katiuska Cabrera

Universidade de Las Palmas
de Gran Canaria

Elena Rivo López

Universidade de Vigo