CURSO DE PERFECCIONAMENTO NA XESTIÓN PATRIMONIAL DA EMPRESA FAMILIAR (2021-22)

As empresas familiares son a tipoloxía de empresas máis importante en España e a nivel mundial. A xestión do aforro e o investimento é unha necesidade que afecta ás empresas familiares, a pesar de que aínda moitas delas carecen da formación precisa para a toma de decisións. Ademais da importancia que supón dispor dun patrimonio diversificado e coñecer as diversas alternativas de investimento, tamén é preciso considerar a fiscalidade, as estruturas societarias ou o valor que dentro do patrimonio representa a propia empresa. Por outra banda, dado que a preservación do propio patrimonio está sometida a diversos riscos, entre eles, o da sucesión, adícase unha parte do temario a tratar a implementación dun sistema de xestión integral de riscos, ao deseño de protocolos familiares e pactos sucesorios, así como á resolución de conflitos. Deste xeito, o curso é unha ferramenta fundamental para lograr os coñecementos necesarios para garantir a optimización e o mantemento a longo prazo do patrimonio e o legado familiar.

O curso celebrarase do 17 de xaneiro ao 14 de abril de 2022.