UNIVERSIDADE DA CORUÑA

 

2021: 

Tratamiento fiscal de la empresa familiarprof. Dosío-López, M.J., profesor asociado de Facenda Pública na Universidade da Coruña, Inspector de Facenda e Interventor-Auditor do Estado (en excedencia). Nesta publicación analízanse as principais cuestións fiscais que introduce a titularidade e a sucesión na empresa familiar. Trataranse as repercusións que os principais impostos afectados poden ter para unha familia, en función da forma na que se organiza a dirección da empresa e as consecuencias que poden derivarse neste eido da formación de grupos e sociedades. 

2012:

Fiscalidad y empresa familiarprof.  Dosío-López, M.J., profesor asociado de Facenda Pública na Universidade da Coruña, Inspector de Facenda e Interventor-Auditor do Estado (en excedencia). Neste traballo analízanse as cuestións fiscais que introduce a titularidade e a sucesión na empresa familiar, as repercusións que nos principais impostos afectados (sucesións e doazóns, IRPF e imposto sobre o patrimonio) pode ter para unha familia cunha participación significativa a forma na que se organiza a dirección da empresa.
 

2011:

El capital social como recurso de la empresa familiar: la familiness, prof. dr. Pena-López J.A. e Prof. Dr. Sánchez-Santos, J.M., departamento de Economía Aplicada I da Universidade da Coruña. A sostibilidade da empresa familiar está ligada á existencia dalgún recurso diferencial susceptible de outorgarlle unha vantaxe competitiva. A presente obra analiza o sistema que constitúe unha empresa familiar co obxecto de delimitar onde reside ese recurso. Un percorrido polos potenciais recursos diferenciais converxe no carácter relacional ou o que se deu en denominar a familiness ou familia-habilidade.

2010:

The microeconomics of family business, Giménez-Fernández, E.L. (Universidade de Vigo) e Novo-Peteiro, J.A. (Universidade da Coruña). O propósito deste traballo é integrar e sistematizar nun marco analítico común os aportes formais da literatura teórica sobre a empresa familiar. Para iso, estudamos as decisións da empresa familiar mediante ferramentas microeconómicas estándar para articular os problemas e conflitos dominantes na empresa.

The singularities of social capital in family business: An overviewPena-López, A.; Sánchez-Santos, J.M.; Novo-Peteiro, J.A. (Universidade da Coruña). Redes emprendedoras, valores familiares, altruísmo, atitude persoal, compromiso familiar, dinámicas interpersoais, transferencia de coñecemento, cultura corporativa ou custo emocional son só algúns dos temas aos que a empresa familiar vén de prestar especial atención nos últimos anos arredor da obtención dunha vantaxe competitiva.

Aspectos civiles de la empresa familiar: economía familiar y sucesión hereditaria, dra. Álvarez-Lata, N., profesora titular de Dereito Civil da Universidade da Coruña. Desde a regulación que establece o Dereito Civil, a presente obra aborda unha aproximación aos problemas e situacións xurídicas que competen á familia, entendida como grupo de individuos, máis ou menos cohesionado, vinculados polo parentesco.

La empresa familiar en el derecho del trabajo, prof. dr. Ron-Latas, R., profesor titular de Dereito do Traballo da Universidade da Coruña. O obxectivo do traballo é a construción xurídica da empresa familiar no ámbito do Dereito Laboral. A tal fin, a obra estrutúrase en tres niveis: delimitar conceptualmente ese obxectivo, exponer as consecuencias xurídicas no ordeamento laboral que trae consigo a constatación de estarmos na presenza dunha empresa familiar e as singularidades no que á extinción do contrato de traballo se refire.

Se estás interesado algún destes traballos, contacta con berta@udc.es e enviarémosche un exemplar.

UNIVERSIDADE DE VIGO

 

2018-1:

Do family firms contribute to job stability? Evidence from the great recessionLago-Peñas., S.; Vaquero-García., A.; Rivo-López, E.; Villanueva-Villar., M.

 

2017-1:

Determining factors for audit opinion in private family and non-family firms. Evidence from Spain, Lago-Peñas., S.; Mareque-Álvarez-Santullano, M.; Rivo-López, E.Villanueva-Villar., M.

Family office: a new category in family business research?, Rivo-López, E.Villanueva-Villar., M.; Vaquero-García., A.

Equipo editor: Santiago Lago Peñas (Universidade de Vigo), Katiuska Cabrera (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria) e Elena Rivo López (Universidade de Vigo).

Consulta aquí as pautas para a presentación de documentos de traballo na Universidade de Vigo.