QUE SON AS EMPRESAS FAMILIARES?

O 92,4% das empresas asentadas en Galicia son familiares. Aportan o 85% do VAB empresarial de Galicia (22.300 millóns de euros de empresas familiares) e o 86,3% do emprego privado en Galicia (370.910 empregados en empresas familiares), segundo o último informe da Asociación Galega da Empresa Familiar (datos de 2017).

0 %
Tecido empresarial de Galicia
0 %
Valor engadido bruto empresarial
0 %
Emprego directo privado

Premio Familia Empresaria

O Premio Familia Empresaria de Galicia ten como obxectivo distinguir as aportacións das familias á economía galega. O galardón, outorgado anualmente ola Asociación Galega da Empresa Familiar, entrégase nun acto coa asistencia das autoridades autonómicas e de integrantes das sesenta principais compañías de propiedade familiar da comunidade.