I WORKSHOP EMPRESA FAMILIAR

I WORKSHOP EMPRESA FAMILIAR

No I Workshop de Empresa Familiar da Cátedra de Empresa Familiar da Universidade de Vigo, o obxectivo é fomentar a investigación en empresa familiar e a colaboración neste ámbito con outros investigadores externos á Universidad de Vigo.

As cátedras de empresa familiar teñen por obxecto a análise, a investigación e a docencia sobre a realidade das empresas familiares. Nesta liña, a cátedra da Universidade de Vigo vén desenvolvendo actividades tanto académicas como de investigación durante os últimos anos. Ata este momento, a actividade investigadora centrábase na publicación de Artigas académicos, conferencias en congresos e redacción de notas para empresarios. Con este workshop de empresa familiar queremos iniciar unha nova actividade e un Novo foro de investigación con espírito crítico construtivo.

 Pinche aquí para obter máis información.