Manuel Baldelana (Prosuces Consultores): do mapa de riscos ao protocolo familiar

Manuel Baldelana (Prosuces Consultores): do mapa de riscos ao protocolo familiar

Manuel Baldelana, socio director de Prosuces Consultores, analizou cos alumnos do Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas (MUDAE) da Universidade da Coruña, a importancia do mapa de riscos dunha empresa familiar, así como do protocolo familiar, como instrumentos ao servizo da boa xestión e continuidade da compañía, en dúas sesións que tiveron lugar os días 10 e 17 de marzo.

O experto desenvolveu de forma práctica conceptos como os riscos máis relevantes na vida dunha familia empresaria, a utilidade de elaborar un mapa de riscos e as preguntas sobre o tratamento dos riscos reais ou posibles, así como as recomendacións específicas de actuación diante dos mesmos.

A partir dos riscos identificados previamente, Baldelana avanzou na consideración do protocolo familiar, os seus contidos e características principais, no marco dunha estratexia de futuro consensuada pola familia para o grupo familiar.